Ekonomi

Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında mera alanlarında gübreleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında mera alanlarında gübreleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında mera alanlarında gübreleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

​İlimizde 18.839,8 dekar Mera alanında Mera Islah ve Amenajman Projesi yürütülmektedir. Mera Islah ve Amenajman Projesi yürütülen meralarımız Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralarımızdan olup, yaklaşık 678 manda, 21.934 adet büyük baş ve 13.860 küçük baş hayvan varlığı söz konusu meralardan yararlanmaktadır. Bakanlığımız politikalarında öncelikli hedeflerden olan hayvancığın geliştirilmesi, et ve süt üretimimizin arttırılması önem arz etmekte olup, Mera Islah ve Amenajman Projesi yürütülen alanların 10.129,80 dekarında verimliliği arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile yürütülen projeler çerçevesinde gübreleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.