Ekonomi

İL ÖZEL İDAREDEN 60.000 TL. SUNİ TOHUMLAMA DESTEĞİ

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Yalova İlinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi” kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü 60

İL ÖZEL İDAREDEN 60.000 TL. SUNİ TOHUMLAMA DESTEĞİ

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Yalova İlinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi” kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü 60.000 TL. Suni Tohumlama desteği sağladı. Suni Tohumlama işlemi Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyelerine uygulanacak.

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Yalova İlinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi” kapsamında İl Özel İdaresi tarafından 60.600 TL destek sağlanan “Suni Tohumlamaya Destek Projesi”  ile 2.000 adet yüksek verimli kültür ırkı dondurulmuş boğa sperması alınması ve bu hizmetin Yalova İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyelerine uygulanmasına esas hibe sözleşmesi İl Müdürümüz Suat Parıldar ve Birlik Başkanı Hüseyin Kulaber arasında imzalandı.

Proje kapsamında satın alınan 2.000 adet dondurulmuş boğa sperması ile İlimizde büyükbaş hayvancılıkta suni tohumlama uygulamalarının sayısının arttırılması ve yüksek verimli kültür ırkı hayvan elde edilmesi hedefleniyor.

Suni tohumlamada kullanılan dondurulmuş boğa spermaları temininde fiyatından dolayı yetiştiricilerin uygulamakta zorlandıkları yüksek verimli kültür ırklarının kullanılması için kurumsal destekleme yapılması gerekliliğinden hareketle hazırlanan proje ile girdi maliyetlerine katkı sağlanarak yetiştiricilerin suni tohumlama uygulamalarına özendirilmesi sağlanacak ve ilimiz suni tohumlama sayısı artacak. Böylece kaliteli et ve süt veriminde artış olacak.