Ekonomi

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlığımız merkez, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, yıl içinde Bakanlık Makamınca takip edilecek Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüze ait göstergelerin konu edildiği toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ali Ulvi ÖZERDEM’in başkanlığında İlçe Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, İl Müdürlüğümüz 2020 yılı performans gerçekleşmeleri ve 2021 yılı hedefleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca gösterge hedeflerine ulaşmak doğrultusunda yapılacak faaliyetler ve alınacak önlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.