Ekonomi

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Kapsamında 2 Adet Projemiz Bakanlığımız Tarafından Onaylanmıştır.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Kapsamında 2 Adet Projemiz Bakanlığımız Tarafından Onaylanmıştır.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Kapsamında 2 Adet Projemiz Bakanlığımız Tarafından Onaylanmıştır.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi

2021 yılı için hazırlanan Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ile tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, toprak, bitki ve su kaynaklarını korumak amacıyla tarım sektöründe üretimde bulunanların kaliteli kaba yem üretimini artırmak için teknik ve maddi katkı sağlamak amacı ile 16 ilçemizin tamamında kişi başı 100 kg üzerinden (10 dekar alan için) yaklaşık 500 çiftçimize % 75’i hibe olarak macar fiği tohumu dağıtımını kapsayan  % 65 Tarım İl Müdürlüğümüz, %25 Çiftçi Katkısı % 10 Sakarya Büyükşehir Belediyesi katkısı ile hazırlanan projemiz Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir.

Mera Islahı ve Amenajman Projesi

2021-2025 yıllarını kapsayan İl Müdürlüğümüz tarafından 8 İlçe 31 Mahalle 55 mera parselinde 5 yıl süre ile hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin % 50 (ayni katkısının) katkısının bulunduğu Mera Islahı ve Amenajman Projesi hazırlanmıştır. Bu proje ile Meralarda bulunan yem bitkileri üretiminde artış, yem kalitesinin yükseltilmesi, hayvanların sevk ve idaresinin kolaylaştırılması, su havzalarında su veriminin arttırılması, zehirlenme ve hastalık zararlılarının azaltılması ve bunlara bağlı olarak hayvansal ürün miktarında artış amaçlanmaktadır. Söz konusu projemiz Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir.