Gündem

2022 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamalarına İlişkin Duyuru

2022 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamalarına İlişkin Duyuru

2022 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamalarına İlişkin Duyuru

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamalarına İlişkin Duyurusu… 

   
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin 4931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.
Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen; ‘Bu kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/06/1977 tarihli ve 2090 sayılı kanundan yararlanamaz.’ hükmü uygulanmaktadır.
Poliçe ilk ve son kabul tarihleri www.tarsim.gov.tr adresinde bulunmaktadır. İlçemiz ana ürünlerinin poliçe ilk ve son kabul tarihleri:
 

Ürün

İlk Kabul Tarihi

Son Kabul Tarihi

Mısır ( Dane ) 1.üretim

1 Kasım 2021

10 Haziran 2022

Mısır ( Dane ) 2.üretim

1 Kasım 2021

30 Haziran 2022

Mısır ( Silajlık ) 1.üretim

1 Kasım 2021

10 Haziran 2022

Mısır ( Silajlık ) 2.üretim

1 Kasım 2021

30 Haziran 2022

Fındık

1 Kasım 2021

28 Şubat 2022

Ceviz

28 Şubat 2022

7 Mart 2022

Kivi

1 Kasım 2021

7 Şubat 2022

Yonca

1 Kasım 2021

10 Mayıs 2022

Buğday

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

Arpa

1 Kasım 2021

14 Nisan 2022

Tritikale 1.üretim

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

Tritikale ( Yeşil Ot ) 1.üretim

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

 
 
Not: Diğer tüm ürünler için www.tarsim.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
 
Daha detaylı bilgi için üreticilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
 
İlan olunur.06/01/2022
 
 
Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
            Tel: 0 264 229 22 16